Vårt arbete med GDPR

Sedan 2016 har EDP Consult en arbetsgrupp vars främsta uppgift är att analysera och rekommendera hur våra produkter bör anpassas för att hjälpa kunder att följa dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla fullt ut den 25 maj 2018. 

Just nu arbetas det med att utveckla de verktyg i våra produkter, exempelvis registerutdrag, gallring och avidentifiering, som bidrar till att våra kunder ska kunna följa förordningen. Det sker även strukturella förändringar i programmen för att uppfylla principerna privacy by design och privacy by default. Vi ser också över och uppdaterar våra rutiner som personuppgiftsbiträden eftersom både support, test och utveckling ibland hanterar kunders databaser vilka innehåller personuppgifter.

EDP Consult informerar kunder löpande gällande arbetet och det går även bra att kontakta arbetsgruppen med tankar, frågor och kravställningar via gdpr@edpconsult.se.


På denna sida, som finns kvar även efter GDPR har börjat gälla den 25 maj 2018, kommer vi att presentera EDP Consults integritets- och privacypolicy samt beskriva hur vi arbetar med integritetsskyddande projekt i framtiden.Senaste nytt:
Avtalsförslag gällande personuppgiftsbiträde
Då EDP Consult blir personuppgiftsbiträde när GDPR träder i kraft måste det finnas ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och våra kunder. Det är den personuppgiftsansvariges ansvar att upprätta avtal med sina biträden, men för att underlätta för våra kunder kommer EDP Consult att skicka ut ett avtalsförslag till samtliga kunder under februari/mars.