Vårt arbete med GDPR

Sedan 2016 har EDP en arbetsgrupp vars främsta uppgift är att analysera och rekommendera hur våra produkter bör anpassas för att hjälpa kunder att följa dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla fullt ut den 25 maj 2018. 

Just nu arbetas det med att utveckla de verktyg i våra produkter, exempelvis registerutdrag, gallring och avidentifiering, som bidrar till att våra kunder ska kunna följa förordningen. Det sker även strukturella förändringar i programmen för att uppfylla principerna privacy by design och privacy by default. Vi ser också över och uppdaterar våra rutiner som personuppgiftsbiträden eftersom både support, test och utveckling ibland hanterar kunders databaser vilka innehåller personuppgifter.

EDP informerar kunder löpande gällande arbetet och det går även bra att kontakta arbetsgruppen med tankar, frågor och kravställningar via gdpr@edp.se.

Läs om EDP:s integritets- och privacypolicy!Senaste nytt:
180322: EDP hänvisar till SKL:s avtalsförslag
Under arbetsprocessen med att ta fram ett eget förslag på personuppgiftsbiträdesavtal för att försöka underlätta för våra kunder, har vi analyserat flera av de mallavtal som finns för att reglera förhållandet mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Under analysarbetet har vi kommit fram till att det inte är lämpligt att EDP föreslår ett avtal för en så omfattande lagstiftning som dataskyddsförordningen. Det är främst två skäl till detta:

  • Det är den personuppgiftsansvariges ansvar att reglera förhållandena med sina personuppgiftsbiträden.
  • Många av de bedömningar och avvägningar som görs i avtalsförslaget bedömer vi kan uppfattas som juridisk rådgivning.

Med bakgrund till detta kommer EDP inte att tillhandahålla ett eget förslag på personuppgiftsbiträdesavtal. Vi vill istället hänvisa våra kunder till SKL:s avtalsförslag som är genomarbetat och heltäckande. Och som arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting arbetar SKL för våra kunders bästa!

https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr.13023.html