Vårt arbete med GDPR

Sedan 2016 har EDP Consult en arbetsgrupp vars främsta uppgift är att analysera och rekommendera hur våra produkter bör anpassas för att hjälpa kunder att följa dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla fullt ut den 25 maj 2018. 

Just nu arbetas det med att utveckla de verktyg i våra produkter, exempelvis registerutdrag, gallring och avidentifiering, som bidrar till att våra kunder ska kunna följa förordningen. Det sker även strukturella förändringar i programmen för att uppfylla principerna privacy by design och privacy by default. Vi ser också över och uppdaterar våra rutiner som personuppgiftsbiträden eftersom både support, test och utveckling ibland hanterar kunders databaser vilka innehåller personuppgifter.

EDP Consult informerar kunder löpande gällande arbetet och det går även bra att kontakta arbetsgruppen med tankar, frågor och kravställningar via gdpr@edpconsult.se.


På denna sida, som finns kvar även efter GDPR har börjat gälla den 25 maj 2018, kommer vi att presentera EDP Consults integritets- och privacypolicy samt beskriva hur vi arbetar med integritetsskyddande projekt i framtiden.Senaste nytt:
180322: EDP Consult hänvisar till SKL:s avtalsförslag
Under arbetsprocessen med att ta fram ett eget förslag på personuppgiftsbiträdesavtal för att försöka underlätta för våra kunder, har vi analyserat flera av de mallavtal som finns för att reglera förhållandet mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Under analysarbetet har vi kommit fram till att det inte är lämpligt att EDP Consult föreslår ett avtal för en så omfattande lagstiftning som dataskyddsförordningen. Det är främst två skäl till detta:

  • Det är den personuppgiftsansvariges ansvar att reglera förhållandena med sina personuppgiftsbiträden.
  • Många av de bedömningar och avvägningar som görs i avtalsförslaget bedömer vi kan uppfattas som juridisk rådgivning.

Med bakgrund till detta kommer EDP Consult inte att tillhandahålla ett eget förslag på personuppgiftsbiträdesavtal. Vi vill istället hänvisa våra kunder till SKL:s avtalsförslag som är genomarbetat och heltäckande. Och som arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting arbetar SKL för våra kunders bästa!

https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/dataskyddsforordningengdpr.13023.html

 


180116: Avtalsförslag gällande personuppgiftsbiträde
Då EDP Consult blir personuppgiftsbiträde när GDPR träder i kraft måste det finnas ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och våra kunder. Det är den personuppgiftsansvariges ansvar att upprätta avtal med sina biträden, men för att underlätta för våra kunder kommer EDP Consult att skicka ut ett avtalsförslag till samtliga kunder under februari/mars.