Nyheter


2018-06-26

Träffa oss i höst på...

Under hösten deltar EDP Consult som utställare på Kommunträffen den 24-25 september på Clarion Hotel Arlanda, och på e-Förvaltningsdagarna den 10-11 oktober på Stockholmsmässan. Varmt välkommen till vår monter!


2018-06-26

EDP Future Fjärrvärme har utökats med fler funktioner

Under 2017 har EDP Future Fjärrvärme utökats med ett flertal nya funktioner och är nu leveransklar. Nytt är Mätvärdesöversikt, Statistik, Omräkning årsförbrukning Energi (såväl löpande som årsskifte), Skatteåterbetalningsfunktion och Massregistrering av mätare.

EDP Future FjärrvärmeBorås Energi & Miljö AB, Haparanda Värmeverk AB, Mörbylånga och Tekniska verken i Kiruna är några av våra kunder som upptäckt de stora fördelarna med att effektivt kunna säkerställa och debitera bland annat energi, flöde, effekt, premier och engångsavgifter.

Vill du veta mer om EDP Future Fjärrvärme?
Läs mer här, eller kontakta oss via 046-23 45 50 och sales@edpconsult.se


2018-06-26

Premiär för Chefsdagen - mötesplats för beslutsfattare inom VA/Avfall

Årets utvecklingskonferens för EDP Future kompletterades med Chefsdagen, premiär för en dag med intressanta ämnen och frågeställningar för beslutsfattare inom VA/Avfall! Ett 30-tal beslutsfattare från Sveriges kommuner nätverkade och bytte erfarenheter, det hölls föreläsningar om framtidens kundtjänst och hur GDPR efterföljs och underlättas i EDP Future.

Jesper Frisk, produktkonsult för VA/Avfall och tidigare systemförvaltare på VA SYD, höll en uppskattad presentation om hur Microsoft Power BI utökar statistikmöjligheterna i EDP Future och hur man enkelt kan effektivisera och få användbar statistik från verksamhetssystemet.

EDP Consults mål är att arrangera Chefsdagen som ett återkommande event i samband med de årliga utvecklingskonferenserna för EDP Future. Vi kommer därför att anpassa Chefsdagen för kommande år utifrån den input vi fått från deltagarnas synpunkter och enkätsvar.


2018-06-26

Komplett flöde i den digitala hanteringen av ärende och tillsyn

I samband med FSB Information- och utbildningsdagarna den 16-18 maj i Sundsvall, presenterade EDP Consult tillsammans med samarbetspartners ett digitalt flöde från början till slut.

Attila Beres, produktägare EDP VisionSystemen innefattar idag de funktionaliteter som behövs för att ge användaren ett komplett och smidigt flöde i den digitala hanteringen, berättar Attila Béres som är produktägare för EDP Vision.

Under de tre lärorika dagarna i Sundsvall hann vi även med att prata med många av våra kunder och göra en hel del nya bekantskaper. Vi ser redan nu fram emot nästa års event och konferenser, då vi hoppas på att träffa alla igen!


2018-05-22

EDP Planeraren förhandsvisas i Göteborg!

Vi fortsätter att hålla förhandsvisningar på olika platser i Sverige och nu har turen kommit till Göteborg den 14 juni. För mer information och anmälan: EDP Planeraren i Göteborg 14/6

Intresserad men kanske fel datum och plats för just dig? Gör då en intresseanmälan till sales@edpconsult.se, skriv "Förhandsvisning EDP Planeraren" i ämnesraden och önskad stad, så återkommer vi till dig! 


2018-05-09

Support utan tidsbegränsning!

I och med att GDPR-lagen träder i kraft den 25 maj måste personuppgifter hanteras och administreras på ett annat sätt än idag och det kommer att påverka supporthantering. Det kan till exempel innebära att EDP Consult måste få in databaser på nytt vid varje supportärende och därför erbjuder vi nu våra kunder support utan tidsbegränsning till fast årsavgift! 

Vi vill förbättra supportupplevelsen och samtidigt motverka att den nya personuppgiftshanteringen drabbar negativt. Support utan tidsbegränsning till fast årsavgift innebär även att oförutsedda utgifter under årets gång undviks vilket bidrar till en enklare budgetering, undantag från detta regleras i avtalet. 

För prisuppgift eller avtalsfrågor, kontakta oss via sales@edpconsult.se eller 046-23 45 50.


2018-04-20

Boka in höstens utvecklingskonferenser!

Nu är höstens konferensdatum satta och vi återkommer till Quality Hotel Globe i Stockholm. Precis som förra året håller vi konferenserna i anslutning till varandra för att göra det lite enklare för dig som vill delta på alla tre.

Inbjudan beräknas gå ut under senare delen av september, men boka in datumen i kalendern redan nu:

20 november: EDP Mobile-konferens
21 november: EDP Future Avfallskonferens
22 november: EDP Future VA-konferens


2018-01-09

EDP Consult tar över PLANeraren från Lunds kommun

EDP Consult tar över PLANeraren från Lunds kommun och därmed blir mjukvaran som underlättar bostadsbyggande tillgänglig för alla kommuner.

Programmet ger utökad kontroll i detaljplanearbetet och bidrar bland annat till att planprocessen synkroniseras med kommunens nämndsammanträden i alla nivåer. Detta leder till en effektivare planprocess som underlättar för byggnation. Idag används PLANeraren av Lunds kommun och Helsingborgs Stad som även hanterar resursallokering, uppföljning, budget, tidrapportering, diarieföring, checklistor och filhantering i programmet.

PLANeraren kan användas som ett fristående program men kommer även att integreras med EDP Consults verksamhetssystem EDP Vision Bygg, där integrationer med bland annat GIS-system kommer att ge en ännu effektivare hantering.

EDP Consult ansvarar för underhåll och framtida utveckling av PLANeraren från och med december 2017. För mer information kontakta oss via sales@edpconsult.se eller 046-23 45 50.

Förhandsvisningar av PLANeraren
Under 2018 kommer vi att hålla förhandsvisningar på olika platser i Sverige. Du kan anmäla ditt intresse och säkerställa att du får en inbjudan till dessa genom att mejla till sales@edpconsult.se, skriv "Förhandsvisning PLANeraren" i ämnesraden! 
 


2017-12-11

25 000 kr till Barncancerfonden!

Enligt personalens önskemål skänker EDP Consult med glädje julklappspengarna till 
välgörande ändamål. Detta år resulterar det i 25 000 kr till BarncancerfondenBarncancerfondens Julknapp 2017.

 

 

 

 


2017-11-27

EDP Consult samarbetar med Sokigo för att öka digitaliseringen hos kommunerna!

EDP Consult har ingått ett samarbete med Sokigo avseende integrationer mellan några av bolagens IT-system. Syftet är att göra det lättare för Sveriges kommuner att transformera sina verksamheter och erbjuda bättre medborgarservice genom ökad digitalisering.

De flesta kommuner vill erbjuda e-tjänster till sina medborgare så att de själva ska kunna ändra uppgifter för sophantering, meddela vattenmätarställningar eller se aktuella fakturor. Många kommuner vill också dra större nytta av digitaliseringen för att effektivisera sina interna processer och automatisera tidskrävande uppgifter som idag utförs manuellt. En väg dit är samarbetet mellan IT-leverantörerna EDP Consult och Sokigo.

Helheten måste fungera
-Kunderna ska inte behöva prata med två olika leverantörer, de vill ha så få kontaktytor som möjligt. Helheten ska vara enkel och smidig och som vi ser det kan integrationer mellan våra olika system uppfylla deras önskemål. Som leverantörer får vi helt enkelt lösa det tekniska i bakgrunden. Det ska vare sig kommunerna eller medborgarna märka av, säger marknadschef Anders Christensson på EDP Consult.

En annan vinst är att medborgarna själva kommer kunna bestämma när de ska anmäla saker eller inhämta information, inte en viss tid på vardagar när kommunen är öppen. Folk uppskattar frihet och det önskemålet kan kommunerna uppfylla.

Ett stort mervärde för alla parter
-Genom det här viktiga samarbetet integreras e-tjänstplattformen Abou med EDP Consults verksamhetssystem för vatten, avfall, miljö och bygg. E-tjänsterna kommer att passa in i Mina sidor-lösningarna och kunderna kan hantera t.ex. sopabonnemang eller vattenmätarställningar på ett mer logiskt sätt, säger Carl-Johan Ahde, affärsområdeschef för Digital service på Sokigo.

Ett stort mervärde med andra ord. Informationen kommer direkt i e-tjänsten och omvänt ramlar informationen i e-tjänsten rakt ner i EDP Consults verksamhetssystem. Det blir lätt att se hur fakturorna för sophantering ser ut för det senaste året och kunderna kommer åt alla underlag i Abous ”Mina sidor”.

 

För mer information kontakta:
Marknadschef Anders Christensson, EDP Consult 046-23 45 50, 
anders.christensson@edpconsult.se
Affärsområdeschef Carl-Johan Ahde, Sokigo 08-470 75 01, 
carl-johan.ahde@sokigo.com

 


Norge tar efter Sveriges sophantering med datoriserad tömningsregistrering!

Effektiv digital hantering direkt i sopbilen hjälper många svenska kommuner att hålla rätt på soptömningen. Nu tar Norge efter Sverige och det finns ett stort intresse för programvaran EDP Mobile och en hel del uppmärkningsprojekt är igång.

I Norge rullar ett trettiotal sopbilar med EDP Mobile och den senaste i raden av intressenter är Sirkula IKS, som ansvarar för sophanteringen för privata hushåll i de norska kommunerna Ringsaker, Hamar, Stange och Løten. Sirkula IKS kommer inom kort att utföra ett uppmärkningstest av sopkärl. När sopkärlen (som märks med RFID-taggar) töms bearbetar EDP Mobile informationen som varje kärl avger. Detta leder bland annat till att alla hushåll och företag får rätt fakturering, som kan innebära att taxorna sjunker eftersom fler debiteras korrekt. Men framförallt blir miljön en vinnare, eftersom avfallet sorteras bättre än innan.

– Vi märker att intresset ökar och beräknar att antalet fordon som använder EDP Mobile i Norge kommer att fördubblas redan innan årsskiftet, säger Thomas Erikson, produktkonsult på EDP Consult. Programvaran EDP Mobile säljs via återförsäljaren Norkart AS i Norge.


EDP Consult har fått högsta kreditvärdighet av UC!

EDP Consult har erhållit högsta kreditvärdighet hos UC (riskklass 5). Detta belyser att EDP Consult är ett finansiellt stabilt företag och en trygg IT-leverantör.

UC sammanställer information som gör att både privatpersoner och företag kan ta säkra och effektiva inköpsbeslut. UC:s kreditvärderingssystem beräknar risken för att ett företag hamnar på obestånd inom ett år. För att lätt kunna bedöma om denna risk är hög eller låg klassificeras alla svenska företag i riskklasserna 1 till 5, där 5 innebär lägsta risk för obestånd. UC:s bedömning för riskklass 5 är att företaget bedöms ha högsta kreditvärdighet och 99,76 % eller större sannolikhet till överlevnad.


Vi utökar med 20 nya medarbetare

Det finns idag initiativ på regeringsnivå som manar kommunerna till digitalisering och därmed ökar trycket på EDP Consult, en av Sveriges IT-leverantörer. Eftersom vi utvecklar verksamhetssystem till bland annat kommuner, känner vi av det ökade behovet.

-Vi måste utveckla och anpassa våra produkter efter det som händer i samhället, bland annat den ökande efterfrågan på geografisk information, tillgänglighet, transparens och kommunikation med medborgaren via e-tjänster och sms, berättar Mikael Nyquist, VD och grundare av EDP Consult. Därmed behöver personalstyrkan under 2017 och framåt, utökas med ett tjugotal nya medarbetare. Idag har EDP Consult över 100 anställda och är det största privatägda i Staffanstorp. 

-Vi har varit i ett ständigt expanderingsläge under många år, men nu är det extra påtagligt. Vi har verkat i över 30 år i Staffanstorp och planerna är att låta huvudkontoret fortsätta att växa här. Visst har det under resans gång funnits tankar på att förflytta oss till Malmö, men Staffanstorp har under alla år varit en vinnare ur de flesta perspektiv.


Vellinge kommun tar med EDP Consult på sin digitala resa

Med fokus på ökad medborgarnytta, tillgänglighet och intern effektivitet har Vellinge kommun valt EDP Consult till sin samarbetspartner för att genomföra sin digitala agenda, vilken sträcker sig till år 2020. Det handlar om att digitalisera och transformera Vellinge kommuns välfärdstjänster, bemötandet av medborgare samt administration av ärenden, berättar Vellinge kommuns IT-chef Rickard Åkerman.

- Vi ser fram emot och är tacksamma för samarbetet med Vellinge kommun, det kommer att ge oss viktig kunskap och erfarenhet om de behov och valmöjligheter som kommunerna har på sin resa mot digitalisering, säger Daniel Semjaniv (på bild), försäljningschef på EDP Consult .


EDP Vision MarkMiljö, med fokus på den totala hanteringsprocessen

På många ställen i Sverige blir tidigare industrimark eftertraktad byggmark för bostäder. Detta syns främst i storstadsregionerna där många industrihamnar får ge plats för bostäder. Det är tyvärr vanligt att marken är förorenad i områden där tung industri har verkat. Saneringsarbete måste därför utföras innan marken blir byggklar och därmed kan såväl kommun och Naturvårdsverket som olika saneringsföretag bli inblandade i projektet.

Att registrera, administrera, sammanställa och rapportera arbetet med förorenad mark har hittills inte varit enkelt. Olika digitala system har hanterat olika delar vilket gjort det tidskrävande och svårt att skapa sig en helhetsuppfattning. EDP Consult har därför utvecklat verksamhetssystemet EDP Vision MarkMiljö som är framtaget med fokus på den totala hanteringsprocessen gällande förorenad mark. Joel Niklasson som är produktkonsult på EDP Consult, berättar att processen är sammanställd i ett och samma system, där uppgifterna blir tillgängliga för hela förvaltningen! Föroreningar kan visas på karta och inbyggda register levererar uppdaterad och korrekt data, vilket gör det enkelt för administratören att söka och rapportera till olika instanser. Vi tror att EDP Vision MarkMiljö är ett välbehövligt verktyg som kommer att underlätta för alla som är inblandade i processen kring förorenad mark.


Samarbete ger kommuner en smartare mallhantering

EDP Consult har i dagarna slutit avtal med SmartDocuments. Detta innebär att de verksamhetssystem som EDP Consult levererar till bland annat 90% av Sverige kommuner, kommer att ha möjlighet att integreras med SmartDocuments dokumentmallar.

‑ Det finns sedan tidigare stöd för Word och Excel men genom samarbetet utökas funktionaliteten för mallha­­­ntering, berättar Mikael Nyquist VD för EDP Consult. Detta leder i sin tur till effektivare arbete för användaren och tidsbesparing för kommunen. Vi har påbörjat integrationsarbetet och det beräknas bli klart under andra halvan av 2017. Vi ser också fram emot ett givande samarbete med en ny partner, som liksom vi har flera decenniers erfarenhet och kunskap kring digital administration i dokumentintensiva organisationer.

SmartDocuments har kontor i Nederländerna, Tyskland och Sverige. SmartDocuments används dagligen av 500 organisationer med fler än 200 000 användare.

På bilden från vänster: Mikael Nyquist VD EDP Consult AB, Tomas Hydfeldt VD SmartDocuments Nordic AB


Sysav köper EDP Future som verksamhetssystem

Sedan årsskiftet är Sysav kund till EDP Consult. Sysav har köpt verksamhetssystemet EDP Future för sitt renhållningsarbete i Svedala kommun, Lomma kommun och Kävlinge kommun. Det innebär att drygt 19 000 kunder registreras via EDP Consults system.

Sysav som ägs av 14 kommuner, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Sysav ser stora fördelar att använda samma verksamhetssystem som kommunerna, det säkerställer, effektiviserar och förkortar administrationen kring renhållningen.


Välkommen på konferens 2017!

Vi ser fram emot att träffa våra kunder på vårens konferenser för EDP Vision och EDP Future. Konferenserna hålls i Malmö under vecka 14-15 (EDP Vision vecka 14, EDP Future vecka 14-15).

Anmälan och all information för varje enskild konferens finns i inbjudan som du når genom att logga in på kundsidan.


DigiGov – Toppledarforum för ett smartare Sverige

Den 29-30 november var EDP Consult på plats på DigiGov som arrangeras av SKL i samarbete med Regeringen. DigiGov är en mötesplats där de högsta beslutsfattarna i offentlig sektor, näringsliv och akademi under två dagar för en strategisk diskussion kring vart det digitala och offentliga Sverige är på väg och vad som behöver göras framåt.


IT-strategiskt forum den 25 januari

Varmt välkommen till IT-strategiskt forum för Sveriges kommuner i Stockholm den 25 januari. Anmäl dig senast 16 december till anders.christensson@edpconsult.se. Vi bekräftar din anmälan med tid och plats. Forumet är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch!

IT-strategiskt forum för Sveriges kommuner startades för att sammanföra de personer vars dagliga arbetsuppgift är att få det digitala samhället att fungera och bli hållbart. På aktiva halvdagsmöten diskuteras den digitala nutiden och framtiden för Sveriges kommuner. Vi utbyter erfarenheter, praktiska fall, framtida behov, tips och råd, slutsatser och förslag på lösningar. Forumen äger rum vid ett flertal tillfällen på olika platser i Sverige, och de är ett samarbete mellan EDP Consult och Comprima Software.


Tack till 245 aktiva deltagare!

Höstens konferenser för EDP Future VA, Renhållning och EDP Mobile är nu genomförda. Vi tackar 245 kunder för ett aktivt deltagande vilket bidrar till att våra konferenser är givande på alla plan. Vi ser fram emot att träffa er igen på vårens stora konferens för EDP Future!


Norkarts kunddagar i Tromsö

I början på november höll vår norska samarbetspartner Norkart sina kunddagar i Tromsö och EDP Consult var inbjudna för att ge vår syn kring frågor som berör RFID och vilka frågeställningar som är viktiga att ta hänsyn till vid uppstart av dessa projekt. Många är intresserade av att kunna använda sig av RFID och det pågår ett stort projekt i Bærums kommun (väster om Oslo) gällande uppmärkning av kärl. Vi presenterade även EDP Mobile version 2.0 som fick mycket positiv respons.


Vinnova stöttar Boverkets projekt ”Får jag lov?”

Projektet ”Får jag lov?” syftar till att utveckla innovativa digitaliseringslösningar och tjänster kopplat till processer för ansökan och handläggning av bygglov och byggande. EDP Consult är ett av företagen som deltar i projektet, vilket har tilldelats pengar från Vinnova. Därmed kan projektet fortlöpa som beräknat till och med 2018. Mer information om Boverkets projekt hittar du här "Får jag lov?"


SKL och Serveratprogrammet

Den 10 november 2016 höll SKL ett informationsmöte där Serveratprogrammet presenterades för IT-leverantörer. EDP Consult var ett av de deltagande företagen som fick information om nuläget och deltog i diskussion i anslutning till de olika presentationerna. Ta del av presentationen här.


Projektet ”Registrering av uppgifter om små avlopp”

Havs- och vattenmyndigheten hade ett möte i projektet kring registrering av uppgifter om små avlopp. Deltagarna var användarföreningarna för EDP Vision och Ecos, samt Länsstyrelsen, IVL, Avloppsguiden, EDP Consult, Sokigo och Prosona. Mötet behandlade registrering av uppgifter (bland annat presentation av definitioner), hantering och tillgång till rådata samt bearbetningar av uppgifter om små avlopp som görs eller som är önskvärda. Diskussion fördes kring format, ansvar, behov och möjligheter.

Projektet strävar efter att genom bred samverkan kunna finna en lämplig väg framåt mot enklare/säkrare hantering av uppgifter om små avlopp. Målet är att vid projektets slut ha nått en överenskommelse om registrering och överföring/kommunikation av data. Läs mer om: Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen, IVL, Avloppsguiden.


EDP Future Fjärrvärme - Årets produktnyhet!

Enkel och smidig administration och debitering av fjärrvärme kan nu göras i EDP Future. Tranemo kommun arbetar skarpt med EDP Future Fjärrvärme och under hösten kommer ytterligare åtta kunder att komplettera sitt verksamhetssystem med EDP Future Fjärrvärme. Är du intresserad av att kunna administrera och debitera fjärrvärme? Kontakta oss via sales@edpconsult.se eller 046-23 45 50.


Utbildning i EDP Vision

Vill du känna att ditt arbete flyter smidigt? Ta tillfället och utbilda dig i EDP Vision för att sen kunna använda ditt verksamhetssystem fullt ut! I oktober hålls Grundkurs, Systemförvaltarkurs, Rapportlayout samt Mark & Miljö. Kurserna är förlagda i Stockholm och i Staffanstorp. Läs mer om kursinnehåll! Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse för nästa kursstart, kontakta Charlotte Damgaard på 046-23 45 50 eller sales@edpconsult.se


Samarbeten och nätverk!

I en IT-värld som snurrar snabbt är det viktigt att blicka framåt och tänka tillsammans, därför kommer vi under hösten, tillsammans med Comprima, starta ett nätverk för kommunala IT-strateger. Diskussionsmöten kommer att förläggas på flera olika orter, där vi pratar om framtida behov och lösningar för effektiva och säkra IT-strategier. En sammanfattning av dessa möten återkopplas på våra kundkonferenser våren 2017. Är du IT-strateg och intresserad av nätverket? Mejla anders.christensson@edpconsult.se

EDP Consult samarbetar även med en rad företag och statliga verk för att producera dagens och framtidens IT-lösningar. Några av dessa är S-GROUP Solutions, Abou och Comprima. Till de statliga verken hör SKL, Boverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, Havsmyndigheten och Livsmedelsverket.


Ökad användning av EDP Mobile i Norge

RenoNorden i Norge köper EDP Mobile för användning hos RIR (Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap) som består av sju kommuner på Norges västkust.

Även Bærums kommun (väster om Oslo) kommer att börja arbeta med EDP Mobile. Kommunen påbörjar ett stort projekt gällande uppmärkning av kärl under hösten. Förutom att vi gläds åt att fler upptäcker fördelen med ett smidigt system för den mobila avfallshantering, innebär den ständigt ökade användning i Norge en stabil och säker vidareutveckling av EDP Mobile.


Karlskrona kommun avropar

Vi hälsar Karlskrona kommun varmt välkommen som kund hos oss! Karlskrona har via ett ramavtal avropat Verksamhetssystem för plan-, miljö- och byggverksamhet. I praktiken innebär det EDP Vision Bygg och EDP Vision Miljö.

Ramavtalen möjliggör ett enklare förfarande vid upphandling och de är giltiga i två år, till och med 2017-11-30. Därefter kan förlängning av ramavtalsperioden uppgå till totalt högst 24 månader. För mer detaljerad information om hur du som kund använder ramavtalen och hur avrop sker, kontakta oss på sales@edpconsult.se eller 046-23 45 50.


Välkommen till höstkonferenser för VA/Avfall & Debitering

Det är dags att ta del i produktutvecklingen och utbyta kunskap och erfarenhet med kollegor i VA- och renhållningsbranschen! EDP Future VA-konferens är först ut redan den 25 oktober och sen följer EDP Mobile-konferens den 16 november, i anslutning till denna hålls EDP Future Renhållningskonferens som sker dagen efter, den 17 november.

Samtliga konferenser är förlagda i Stockholm. Precis som vanligt går det att välja om man vill delta på båda konferenserna den 16-17/11 eller bara en av dem. Anmälan sker som vanligt via kundsidan.


13 000 kr till organisationen Friends!

undefinedAntimobbningsorganisationen Friends verkar för att skapa ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet. Det är värderingar som EDP Consult tycker är viktiga. Ingen ska känna utanförskap eller mobbas, alla har rätt att både vara olika och jämlika!

Därför har vi skänkt 30 kr för varje kund på vårens konferenser till Friends. Summan som landade på 13 000 kr går oavkortat till antimobbningsorganisationen, där de kommer till hjälp i arbetet med att öka medvetenheten kring mobbning och bidra till en tryggare tillvaro för barn.


Framtidens bygglovshantering!

I samarbete med S-GROUP Solutions utvecklar vi framtidens bygglovshantering! Detta kommer att resultera i ökade förutsättningarna för en bättre medborgardialog, högre service och utökade e-tjänster samt en snabbare och enklare handläggning av bygglov. Vi har sedan länge haft givande samarbeten med S-GROUP Solutions och genom projektet "e-nkel bygglovshantering" kan vi återigen förena vår kunskap och erfarenhet för att utveckla effektiva produkter med hög kundnytta.

Mer information om framtidens bygglovshantering kommer på utvecklingskonferensen för EDP Vision den 11-12 samt 14-15 april i Stockholm och på S-GROUP Solutions GEOSECMA Användarkonferens den 3-4 februari i Malmö. 


Julklappen skänktes till Läkare utan gränser!

EDP Consult skänkte julklappspengarna till Läkare utan gränser. Deras arbete gör skillnad och med vårt bidrag hoppas vi kunna hjälpa dem att fortsätta hjälpa människor i nöd.


Vi är hundra!

EDP Consults expansion fortsätter, vår hundrade medarbetare började sin anställning under november! Hos oss förenas människor med olika utbildning, branschkunskap och kulturell bakgrund. Mångfalden, den långa erfarenheten och breda kunskapen är styrkan och nyckeln till företagets framgång. 

EDP Consult räknas som ”medelstort” företag (50-249 anställda), kategorin representerar enbart 0,47% av Sveriges företag. Hela 99,4% av det svenska näringslivet består av företag med 0-49 anställda. 


2015-10-08

Nacka väljer EDP Consult för sin drift!

Den 24 augusti gick Nacka kommuns drift över till EDP Consult. Det är drifttjänst för EDP Future, e-tjänster, EDP Mobile samt site-site-tunnlar. Redan från start märkte Nacka kommun en stor skillnad, EDP Drifttjänst snabbar upp verksamhetssystemet avsevärt.

Idag använder ett tiotal kommuner och privataktörer EDP Drifttjänst och antalet kunder bara växer. Produktägaren Anders Nilsson berättar att fler och fler inser den stora fördelen och att det känns oerhört positivt att ha Nacka kommun som en av våra drifttjänstkunder. - Nu kan vi visa att vi lever upp till en stor kommuns krav på driftsäkerhet och att vi kan leverera en långsiktig kvalitetsprodukt, säger Anders.

EDP Drifttjänst är lösningen om verksamhetssystemet känns trögt och går långsamt i den ordinarie IT-miljön. EDP Consult erbjuder intresserade kunder att helt kostnadsfritt prova EDP Drifttjänst under en period, för att uppleva hur mycket det snabbar upp handläggningstider och kortar ner beslutsvägar i verksamheten.

Vill du veta mer? Kontakta EDP Consult via sales@edpconsult.se eller 046-23 45 50.


2015-10-08

EDP Consult blir Ramavtalsleverantör

Från och med den 10 november har EDP Consult möjlighet att leverera EDP Vision Ärende via ramavtal, vilket möjliggör ett enklare förfarande vid upphandling. 

Avtalet träder i kraft 2015-11-10 och ramavtalen är giltiga i två år, till och med 2017-11-30. Därefter kan förlängning av ramavtalsperioden uppgå till totalt högst 24 månader. För mer detaljerad information om hur du som kund gör vid avrop, kontakta oss på sales@edpconsult.se eller 046-23 45 50.

(Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har den 25 augusti tecknat ramavtal för upphandlingen Programvaror och tjänster 2014 - Informationsförsörjning, dnr 96-35-2014.)


2015-10-08

Insamling gav 54 800 kr till UNHCR

På EDP Consult värnar vi om mångfald och människors lika värde, ingen människa är illegal! Därför vill vi stötta UNHCR:s flyktingarbete. Personalen har tillsammans skänkt 27 400 kr och företaget har dubblat varje samlad krona. Resultatet, 54 800 kr, går oavkortat till UNHCR:s flyktingarbete. 


2015-09-01

Fler kunder i Norge!

Framgången för EDP Mobile i Norge fortsätter och antalet kunder utökas. IRS Miljö kommer att använda EDP Mobile i sex av sina fordon med start i september. Fler möten med aktörer i Norge är bokade för visning av EDP Mobile. Vår förhoppning är att redan 2016 kunna vara marknads-ledande på den norska marknaden.


2015-05-25

Mikeal Nyquist - Årets företagare i Staffanstorp

undefinedTill vår stora glädje har EDP Consults VD och ägare Mikael Nyquist, utsetts till Årets företagare i Staffanstorp. Ordförande för Företagarna Staffanstorp Jörgen Malmberg motiverar utmärkelsen med:

"-Det är en imponerande resa Mikael Nyquist har gjort genom åren. EDP Consult fyller med råge upp våra kriterier; samhällsnytta, personalutveckling samt ekonomisk stabilitet."

Priset delas ut på Staffanstorps kommuns "Guldkväll" den 29 maj.


2014-12-16

EDP Mobile på export till Norge!

Norgehand

En glädjande nyhet är att våra grannar i väst kommer att utföra sitt renhållningsarbete med hjälp av EDP Mobile. EDP Consult har slutit avtal med NORKART AS, som kommer att bli vår återförsäljare i Norge.

Den första norska kunden har redan fått EDP Mobile installerat och är igång med sitt första fordon. Responsen blev omedelbar, de är mycket nöjda och imponerade över hur fort och enkelt drifttagningen av EDP Mobile har varit. Befintliga system på den norska marknaden har inte levt upp till dagens krav och förväntningar.


2014-11-25

EDP Consult på svenska ambassaden i Prag!

Prag

EDP Consult är inbjudna till svenska ambassaden i Prag den 27 november för att deltaga i ett möte med det tjeckiska miljödepartementet. Fokus är strategi och utveckling av lagstiftningen inom renhållningssystemet i Tjeckien. Det innefattar bland annat återvinning, miljöhantering, avfallstransport, förädling av avfall samt verksamhetssystem. 

EDP Consult kommer att påvisa vikten av ett verksamhetssystem som säkerställer kvalitet och ekonomi för hantering och debitering av avfall. Mötet ger också möjlighet till diskussioner med tjeckiska kommuner och företag med anknytning till renhållningsbranschen.


2014-09-25

Vi söker efter ännu fler medarbetare!

EDP Consult har gått från 6 till 95 anställda sedan år 2000. Idag är vi marknadsledande och befinner oss i ett expansivt skede på väg in i en spännande förändringsfas. Därför har vi under hösten sökt ännu fler medarbetare som tillsammans med oss vill bygga framtidens verksamhetssystem inom både privat och offentligt sektor! Några av tjänsterna är ännu inte tillsatta, läs mer under Karriär!


2012-09-03

Välkommen till vår nya hemsida!

edpconsult.se

Här finner du aktuell information om våra produkter och tilläggsprodukter, vad som är på gång och kommande nyheter från EDP Consult!

Vi har även påbörjat vårt arbete med att uppdatera kundsidan som ska bli enklare och mer strukturerad än tidigare. Arbetet kommer att pågå under en tid framöver och mer information kommer längre fram.


EDP Consult mer än 30 år!

emblem

Nu är det mer än 30 år sedan EDP Consult grundades av Mikael Nyquist. Företaget har växt från två anställda år 1983 till dagens drygt 90 anställda som är fördelade på sex kontor i Sverige.

Idag driver 90 % av Sveriges kommuner sin verksamhet med hjälp av våra IT-lösningar. Trots vår tillväxt värnar vi om att vara det "lilla" företaget med platt organisation, korta kommunikationsvägar och i konstant nära samarbete med våra kunder.


EDP Future sålt till över 190 kunder

edp future logo

EDP Consult lever i en ständig expansion! I över 30 år har vi levererat funktionella IT-lösningar till Sveriges kommuner, landsting och renhållningsbolag. Fram till idag har vi installerat verksamhetssystemet EDP Future till över 190 kunder runt om i Sverige.