EDP Consult blir Ramavtalsleverantör

Från och med den 10 november har EDP Consult möjlighet att leverera EDP Vision Ärende via ramavtal, vilket möjliggör ett enklare förfarande vid upphandling. 

Avtalet träder i kraft 2015-11-10 och ramavtalen är giltiga i två år, till och med 2017-11-30. Därefter kan förlängning av ramavtalsperioden uppgå till totalt högst 24 månader. För mer detaljerad information om hur du som kund gör vid avrop, kontakta oss på sales@edpconsult.se eller 046-23 45 50.

(Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har den 25 augusti tecknat ramavtal för upphandlingen Programvaror och tjänster 2014 - Informationsförsörjning, dnr 96-35-2014.)