EDP Consult mer än 30 år!

emblem

Nu är det mer än 30 år sedan EDP Consult grundades av Mikael Nyquist. Företaget har växt från två anställda år 1983 till dagens drygt 90 anställda som är fördelade på sex kontor i Sverige.

Idag driver 90 % av Sveriges kommuner sin verksamhet med hjälp av våra IT-lösningar. Trots vår tillväxt värnar vi om att vara det "lilla" företaget med platt organisation, korta kommunikationsvägar och i konstant nära samarbete med våra kunder.