EDP Consult på svenska ambassaden i Prag!

Prag

EDP Consult är inbjudna till svenska ambassaden i Prag den 27 november för att deltaga i ett möte med det tjeckiska miljödepartementet. Fokus är strategi och utveckling av lagstiftningen inom renhållningssystemet i Tjeckien. Det innefattar bland annat återvinning, miljöhantering, avfallstransport, förädling av avfall samt verksamhetssystem. 

EDP Consult kommer att påvisa vikten av ett verksamhetssystem som säkerställer kvalitet och ekonomi för hantering och debitering av avfall. Mötet ger också möjlighet till diskussioner med tjeckiska kommuner och företag med anknytning till renhållningsbranschen.