EDP Consult tar över PLANeraren från Lunds kommun

EDP Consult tar över PLANeraren från Lunds kommun och därmed blir mjukvaran som underlättar bostadsbyggande tillgänglig för alla kommuner.

Programmet ger utökad kontroll i detaljplanearbetet och bidrar bland annat till att planprocessen synkroniseras med kommunens nämndsammanträden i alla nivåer. Detta leder till en effektivare planprocess som underlättar för byggnation. Idag används PLANeraren av Lunds kommun och Helsingborgs Stad som även hanterar resursallokering, uppföljning, budget, tidrapportering, diarieföring, checklistor och filhantering i programmet.

PLANeraren kan användas som ett fristående program men kommer även att integreras med EDP Consults verksamhetssystem EDP Vision Bygg, där integrationer med bland annat GIS-system kommer att ge en ännu effektivare hantering.

EDP Consult ansvarar för underhåll och framtida utveckling av PLANeraren från och med december 2017. För mer information kontakta oss via sales@edpconsult.se eller 046-23 45 50.

Förhandsvisningar av PLANeraren
Under 2018 kommer vi att hålla förhandsvisningar på olika platser i Sverige. Du kan anmäla ditt intresse och säkerställa att du får en inbjudan till dessa genom att mejla till sales@edpconsult.se, skriv "Förhandsvisning PLANeraren" i ämnesraden!