EDP Future Fjärrvärme har utökats med fler funktioner

Under 2017 har EDP Future Fjärrvärme utökats med ett flertal nya funktioner och är nu leveransklar. Nytt är Mätvärdesöversikt, Statistik, Omräkning årsförbrukning Energi (såväl löpande som årsskifte), Skatteåterbetalningsfunktion och Massregistrering av mätare. 

I EDP Future Fjärrvärme hanteras och debiteras alla typer av avgifter för fjärrvärme, såsom energi, flöde, effekt, premier och engångsavgifter. Programvaran säkerställer inte bara att uppgifter blir rätt, det går även att samfakturera med andra verksamhetsområden, vilket effektiviserar arbetet och leder till lägre kostnader. 

EDP Future FjärrvärmeBorås Energi & Miljö AB, Haparanda Värmeverk AB, Mörbylånga och Tekniska verken i Kiruna är några av våra kunder som upptäckt de stora fördelarna med att effektivt kunna säkerställa och debitera bland annat energi, flöde, effekt, premier och engångsavgifter.

Visningar!
Under november månad håller produktkonsult Michael Wendel visningar av EDP Future Fjärrvärme via "delat skrivbord". Boka den tid som passar dig och få ett unikt tillfälle att få djupare inblick i programmet och ställa frågor till Michael. Boka din visning genom att mejla michael.wendel@edp.se

Läs mer om EDP Future Fjärrvärme här, eller kontakta oss via 046-23 45 50 och sales@edp.se