EDP Mobile på export till Norge!

Norgehand

En glädjande nyhet är att våra grannar i väst kommer att utföra sitt renhållningsarbete med hjälp av EDP Mobile. EDP Consult har slutit avtal med NORKART AS, som kommer att bli vår återförsäljare i Norge.

Den första norska kunden har redan fått EDP Mobile installerat och är igång med sitt första fordon. Responsen blev omedelbar, de är mycket nöjda och imponerade över hur fort och enkelt drifttagningen av EDP Mobile har varit. Befintliga system på den norska marknaden har inte levt upp till dagens krav och förväntningar.