EDP Vision MarkMiljö, med fokus på den totala hanteringsprocessen

På många ställen i Sverige blir tidigare industrimark eftertraktad byggmark för bostäder. Detta syns främst i storstadsregionerna där många industrihamnar får ge plats för bostäder. Det är tyvärr vanligt att marken är förorenad i områden där tung industri har verkat. Saneringsarbete måste därför utföras innan marken blir byggklar och därmed kan såväl kommun och Naturvårdsverket som olika saneringsföretag bli inblandade i projektet.

Att registrera, administrera, sammanställa och rapportera arbetet med förorenad mark har hittills inte varit enkelt. Olika digitala system har hanterat olika delar vilket gjort det tidskrävande och svårt att skapa sig en helhetsuppfattning. EDP har därför utvecklat verksamhetssystemet EDP Vision MarkMiljö som är framtaget med fokus på den totala hanteringsprocessen gällande förorenad mark. Joel Niklasson som är produktkonsult på EDP, berättar att processen är sammanställd i ett och samma system, där uppgifterna blir tillgängliga för hela förvaltningen! Föroreningar kan visas på karta och inbyggda register levererar uppdaterad och korrekt data, vilket gör det enkelt för administratören att söka och rapportera till olika instanser. Vi tror att EDP Vision MarkMiljö är ett välbehövligt verktyg som kommer att underlätta för alla som är inblandade i processen kring förorenad mark.