Fler kunder i Norge!

Framgången för EDP Mobile i Norge fortsätter och antalet kunder utökas. IRS Miljö kommer att använda EDP Mobile i sex av sina fordon med start i september. Fler möten med aktörer i Norge är bokade för visning av EDP Mobile. Vår förhoppning är att redan 2016 kunna vara marknads-ledande på den norska marknaden.