Framtidens bygglovshantering!

I samarbete med S-GROUP Solutions utvecklar vi framtidens bygglovshantering! Detta kommer att resultera i ökade förutsättningarna för en bättre medborgardialog, högre service och utökade e-tjänster samt en snabbare och enklare handläggning av bygglov. Vi har sedan länge haft givande samarbeten med S-GROUP Solutions och genom projektet "e-nkel bygglovshantering" kan vi återigen förena vår kunskap och erfarenhet för att utveckla effektiva produkter med hög kundnytta.

Mer information om framtidens bygglovshantering kommer på utvecklingskonferensen för EDP Vision den 11-12 samt 14-15 april i Stockholm och på S-GROUP Solutions GEOSECMA Användarkonferens den 3-4 februari i Malmö.