EDP har fått högsta kreditvärdighet av UC!

EDP har erhållit högsta kreditvärdighet hos UC (riskklass 5). Detta belyser att EDP är ett finansiellt stabilt företag och en trygg IT-leverantör.

UC sammanställer information som gör att både privatpersoner och företag kan ta säkra och effektiva inköpsbeslut. UC:s kreditvärderingssystem beräknar risken för att ett företag hamnar på obestånd inom ett år. För att lätt kunna bedöma om denna risk är hög eller låg klassificeras alla svenska företag i riskklasserna 1 till 5, där 5 innebär lägsta risk för obestånd. UC:s bedömning för riskklass 5 är att företaget bedöms ha högsta kreditvärdighet och 99,76 % eller större sannolikhet till överlevnad.