EDP Consult har fått högsta kreditvärdighet av UC!

EDP Consult har erhållit högsta kreditvärdighet hos UC (riskklass 5). Detta belyser att EDP Consult är ett finansiellt stabilt företag och en trygg IT-leverantör.

UC sammanställer information som gör att både privatpersoner och företag kan ta säkra och effektiva inköpsbeslut. UC:s kreditvärderingssystem beräknar risken för att ett företag hamnar på obestånd inom ett år. För att lätt kunna bedöma om denna risk är hög eller låg klassificeras alla svenska företag i riskklasserna 1 till 5, där 5 innebär lägsta risk för obestånd. UC:s bedömning för riskklass 5 är att företaget bedöms ha högsta kreditvärdighet och 99,76 % eller större sannolikhet till överlevnad.