Karlskrona kommun avropar

Vi hälsar Karlskrona kommun varmt välkommen som kund hos oss! Karlskrona har via ett ramavtal avropat Verksamhetssystem för plan-, miljö- och byggverksamhet. I praktiken innebär det EDP Vision Bygg och EDP Vision Miljö.

Ramavtalen möjliggör ett enklare förfarande vid upphandling och de är giltiga i två år, till och med 2017-11-30. Därefter kan förlängning av ramavtalsperioden uppgå till totalt högst 24 månader. För mer detaljerad information om hur du som kund använder ramavtalen och hur avrop sker, kontakta oss på sales@edpconsult.se eller 046-23 45 50.