Norge tar efter Sveriges sophantering med datoriserad tömningsregistrering!

Effektiv digital hantering direkt i sopbilen hjälper många svenska kommuner att hålla rätt på soptömningen. Nu tar Norge efter Sverige och det finns ett stort intresse för programvaran EDP Mobile och en hel del uppmärkningsprojekt är igång.

I Norge rullar ett trettiotal sopbilar med EDP Mobile och den senaste i raden av intressenter är Sirkula IKS, som ansvarar för sophanteringen för privata hushåll i de norska kommunerna Ringsaker, Hamar, Stange och Løten. Sirkula IKS kommer inom kort att utföra ett uppmärkningstest av sopkärl. När sopkärlen (som märks med RFID-taggar) töms bearbetar EDP Mobile informationen som varje kärl avger. Detta leder bland annat till att alla hushåll och företag får rätt fakturering, som kan innebära att taxorna sjunker eftersom fler debiteras korrekt. Men framförallt blir miljön en vinnare, eftersom avfallet sorteras bättre än innan.

– Vi märker att intresset ökar och beräknar att antalet fordon som använder EDP Mobile i Norge kommer att fördubblas redan innan årsskiftet, säger Thomas Erikson, produktkonsult på EDP. Programvaran EDP Mobile säljs via återförsäljaren Norkart AS i Norge.