Norkarts kunddagar i Tromsö

I början på november höll vår norska samarbetspartner Norkart sina kunddagar i Tromsö och EDP Consult var inbjudna för att ge vår syn kring frågor som berör RFID och vilka frågeställningar som är viktiga att ta hänsyn till vid uppstart av dessa projekt. Många är intresserade av att kunna använda sig av RFID och det pågår ett stort projekt i Bærums kommun (väster om Oslo) gällande uppmärkning av kärl. Vi presenterade även EDP Mobile version 2.0 som fick mycket positiv respons.