Ökad användning av EDP Mobile i Norge

RenoNorden i Norge köper EDP Mobile för användning hos RIR (Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap) som består av sju kommuner på Norges västkust.

Även Bærums kommun (väster om Oslo) kommer att börja arbeta med EDP Mobile. Kommunen påbörjar ett stort projekt gällande uppmärkning av kärl under hösten. Förutom att vi gläds åt att fler upptäcker fördelen med ett smidigt system för den mobila avfallshantering, innebär den ständigt ökade användning i Norge en stabil och säker vidareutveckling av EDP Mobile.