Projektet ”Registrering av uppgifter om små avlopp”

Havs- och vattenmyndigheten hade ett möte i projektet kring registrering av uppgifter om små avlopp. Deltagarna var användarföreningarna för EDP Vision och Ecos, samt Länsstyrelsen, IVL, Avloppsguiden, EDP Consult, Sokigo och Prosona. Mötet behandlade registrering av uppgifter (bland annat presentation av definitioner), hantering och tillgång till rådata samt bearbetningar av uppgifter om små avlopp som görs eller som är önskvärda. Diskussion fördes kring format, ansvar, behov och möjligheter.

Projektet strävar efter att genom bred samverkan kunna finna en lämplig väg framåt mot enklare/säkrare hantering av uppgifter om små avlopp. Målet är att vid projektets slut ha nått en överenskommelse om registrering och överföring/kommunikation av data. Läs mer om: Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen, IVL, Avloppsguiden.