Samarbeten och nätverk!

I en IT-värld som snurrar snabbt är det viktigt att blicka framåt och tänka tillsammans, därför kommer vi under hösten, tillsammans med Comprima, starta ett nätverk för kommunala IT-strateger. Diskussionsmöten kommer att förläggas på flera olika orter, där vi pratar om framtida behov och lösningar för effektiva och säkra IT-strategier. En sammanfattning av dessa möten återkopplas på våra kundkonferenser våren 2017. Är du IT-strateg och intresserad av nätverket? Mejla anders.christensson@edpconsult.se

EDP Consult samarbetar även med en rad företag och statliga verk för att producera dagens och framtidens IT-lösningar. Några av dessa är S-GROUP Solutions, Abou och Comprima. Till de statliga verken hör SKL, Boverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, Havsmyndigheten och Livsmedelsverket.