Support utan tidsbegränsning!

I och med att GDPR-lagen träder i kraft den 25 maj måste personuppgifter hanteras och administreras på ett annat sätt än idag och det kommer att påverka supporthantering. Det kan till exempel innebära att EDP måste få in databaser på nytt vid varje supportärende och därför erbjuder vi nu våra kunder support utan tidsbegränsning till fast årsavgift! 

Vi vill förbättra supportupplevelsen och samtidigt motverka att den nya personuppgiftshanteringen drabbar negativt. Support utan tidsbegränsning till fast årsavgift innebär även att oförutsedda utgifter under årets gång undviks vilket bidrar till en enklare budgetering, undantag från detta regleras i avtalet. 

För prisuppgift eller avtalsfrågor, kontakta oss via sales@edp.se eller 046-23 45 50.