Sysav köper EDP Future som verksamhetssystem

Sedan årsskiftet är Sysav kund till EDP. Sysav har köpt verksamhetssystemet EDP Future för sitt renhållningsarbete i Svedala kommun, Lomma kommun och Kävlinge kommun. Det innebär att drygt 19 000 kunder registreras via EDP:s system.

Sysav som ägs av 14 kommuner, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Sysav ser stora fördelar att använda samma verksamhetssystem som kommunerna, det säkerställer, effektiviserar och förkortar administrationen kring renhållningen.