Sysav köper EDP Future som verksamhetssystem

Sedan årsskiftet är Sysav kund till EDP Consult. Sysav har köpt verksamhetssystemet EDP Future för sitt renhållningsarbete i Svedala kommun, Lomma kommun och Kävlinge kommun. Det innebär att drygt 19 000 kunder registreras via EDP Consults system.

Sysav som ägs av 14 kommuner, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Sysav ser stora fördelar att använda samma verksamhetssystem som kommunerna, det säkerställer, effektiviserar och förkortar administrationen kring renhållningen.