Tack till 245 aktiva deltagare!

Höstens konferenser för EDP Future VA, Renhållning och EDP Mobile är nu genomförda. Vi tackar 245 kunder för ett aktivt deltagande vilket bidrar till att våra konferenser är givande på alla plan. Vi ser fram emot att träffa er igen på vårens stora konferens för EDP Future!