Vinnova stöttar Boverkets projekt ”Får jag lov?”

Projektet ”Får jag lov?” syftar till att utveckla innovativa digitaliseringslösningar och tjänster kopplat till processer för ansökan och handläggning av bygglov och byggande. EDP Consult är ett av företagen som deltar i projektet, vilket har tilldelats pengar från Vinnova. Därmed kan projektet fortlöpa som beräknat till och med 2018. Mer information om Boverkets projekt hittar du här "Får jag lov?"