Vi får Sverige att fungera!

EDP Consult utvecklar ett stort antal mjukvaruprodukter som tillsammans bildar heltäckande och funktionella IT-system för ett flertal stora verksamhetsområden, såsom vatten och avfall, miljö, bygg och ärende. Fler än 90% av Sveriges kommuner driver sin dagliga verksamhet med våra IT-system.

Vårt fokus ligger på att utveckla kund- och verksamhetsanpassade produkter. Därför arbetar vi under utvecklingsprocessen tätt tillsammans med våra kunder, som till största delen är kommuner, renhållningsföretag, statliga verk och bolag. 

 

Företaget

Byggnad

EDP Consult grundades 1983 av Mikael Nyquist och har idag över 100 anställda fördelade på huvudkontoret i Staffanstorp samt ytterligare sex mindre kontor. På EDP Consult förenas människor med olika utbildning, branschkunskap och kulturell bakgrund. Mångfalden, den långa erfarenheten och breda kunskapen är styrkan och nyckeln till företagets framgång. På EDP Consult är vi stolta över att vi trots vår ledande position och många betydelsefulla kunder, har lyckats bevara vår enkla och jordnära mentalitet. Vi vill bemöta våra anställda och våra kunder som jämlikar, ha ärliga och trygga relationer och samarbeten. Vi strävar efter att vara personliga, pålitliga och lösningsorienterade!


Kvalitet och utveckling

Företagets policy är att i första hand använda och utveckla för välkända miljöer, databaser och verktyg. Därför arbetar vi med produkter från Microsoft. Utvecklingsplattform är Visual Studio .Net med C# som programspråk. Standarddatabas är MS SQL-server. Vi har en egen utvecklingsstandard från denna plattform. Standarden ger oss många fördelar såsom likformiga program, gemensamma rutiner och många andra vinster som vi samlat i våra produkter.
 
För att möta våra kunders krav och behov har vi en test- och kvalitetsavdelning där vi säkerställer produkternas kvalitet. För varje produkt finns en kvalitetsmanual med detaljerade testinstruktioner om utförande och vilket resultat respektive test ska visa. Testdriven utveckling (TDD) tillämpas i samband med att utvecklarna verifierar deras egen kod, innan den når testavdelningen för ytterligare testning. Kodgranskning sker för de flesta ändringar som görs, målet är att det inom kort ska ske för samtliga ändringar. Vi arbetar agilt enligt SCRUM, vilket bland annat möjliggör snabba, täta leveranser och snabb återkoppling mellan utveckling och test. 


Support

Supportkille

Support är en stor och viktig del i vår verksamhet. På EDP Consults Kvalitets-, Dokumentations- och Supportavdelning (KDS) arbetar ca 30 personer. De finns till hands för alla frågor som uppstår och erbjuder snabb hjälp. I första hand svarar supportpersonalen på frågan, annars remitteras denna vidare till någon av våra utvecklingsexperter för det aktuella programmet. Som kund kan man även själv registrera supportärenden och följa sitt ärende direkt via vår hemsida. Förutom kundsupport och daglig kvalitets- och funktionstestning är en av deras viktiga arbetsuppgifter att systemtesta alla våra produkter och nya versioner innan de släpps.


Testning

Testning på det dagliga arbetet sker kontinuerligt enligt SCRUM-metodiken. Testperioderna är grundligt planerade och strukturerade. Cirka två till tre veckor före ett versionssläpp skapar utvecklingsavdelningen en releaseversion för testning. Gruppchefen planerar in de resurser som krävs för att arbetet ska kunna genomföras inom avsatt tid och ansvarar för att bland annat testmiljö och testdata är på plats. Testplan och testfall förbereds och testning pågår sedan i regel två till fyra veckor. Här arbetas det i huvudsak på nivåer motsvarande systemtest, integrationstest och acceptanstest och självklart appliceras olika testtyper såsom regressions- och utforskande testning, både för funktionella och icke-funktionella tester. När testningen är klar rapporteras resultatet i ett testprotokoll.
 
Testarna arbetar under testperioden nära tillsammans med utvecklare. Under denna period sker ingen ny utveckling, endast felrättning förekommer. Produkterna genomgås noggrant och eventuella fel blir snabbt åtgärdade. I vissa fall skickas den färdigtestade versionen till en pilotkund som i sin tur testar i ytterligare cirka två veckor innan releasen når ut till våra kunder.