Användarkonferens Ärende & Tillsyn 2016

Årets konferens delas upp i två konferenser! Den 11-12 april hålls konferensen med inriktning på de kunder som idag arbetar i EDP MiljöReda/EDP ByggReda/ EDP Diarium och som har tankar på att uppgradera till EDP Vision. Den 14-15 april riktar sig konferensen till de kunder som idag arbetar i EDP Vision eller till dem som har ett införande under 2016. 

Konferensdeltagarna kommer som vanligt att få mängder av information, delta i workshops och möjlighet att nätverka. Den 13 april hålls utbildningar för både EDP Vision och EDP MiljöReda, EDP Byggreda och EDP Diarium. Konferenserna arrangeras i Stockholm på Quality Friends Hotel i Solna, inbjudan och anmälan finns här!