Utvecklingskonferens VA/Avfall & Debitering 2016

Årets utvecklingskonferens äger rum i Stockholm under vecka 16 och första delen av vecka 17. Vi erbjuder ett intressant konferensprogram med nya infallsvinklar. Givetvis kommer det precis som tidigare år att erbjudas seminarie-/utbildningsdag på onsdagen i respektive vecka.

Årets e-tjänstkonferens läggs in i utvecklingskonferensen och Allmändebiteringskonferensen sker i anslutning till ut-vecklingskonferensen den 20 april. Inbjudningar skickas ut under mitten av februari. Logga in på kundsidan för mer information och anmälan!