Vi ses på Avfall Sveriges årsmöte!

Varmt välkommen till vår monter på Avfall Sveriges årsmöte i Linköping den 1-3 juni! Vi ser fram emot att inleda sommaren med att få träffa många av våra kunder och samarbetspartners!

Aktuellt ämne för årets möte är regeringens miljö- och avfallspolitik och förflyttningen av insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar till kommunerna.