Viktiga datum höst/vinter 2016

Nu är det dags att boka in datum för konferenser och arrangemang för höst/vinter 2016! 

EDP Consults konferenser:
EDP Future VA-konferens 25 oktober i Stockholm.
EDP Mobile-konferens 16 november i Stockholm. 
EDP Future Renhållningskonferens 17 november i Stockholm.


EDP Consult är representerade på följande arrangemang:
Kommunträffen 24-25 oktober i Stockholm.
VA-mässan 27-29 september på Elmia i Jönköping.
Avfall & Återvinning 27-29 september på Elmia i Jönköping.
Fjärrvärmemässan 27-29 september på Elmia i Jönköping.
Komtek 8-9 november i Tromsö, Norge.
Renhållarträffen 25 november i Stockholm.
Digigov 29-30 november på Kistamässan.