Pressmeddelande


2017-05-10

20 nya arbetstillfällen i Staffanstorp

Det finns idag initiativ på regeringsnivå som manar kommunerna till digitalisering och därmed ökar trycket på EDP Consult, en av Sveriges IT-leverantörer. Företaget som utvecklar verksamhetssystem till bland annat kommuner, känner av det ökade behovet.

-Vi måste utveckla och anpassa våra produkter efter det som händer i samhället, bland annat den ökande efterfrågan på geografisk information, tillgänglighet, transparens och kommunikation med medborgaren via e-tjänster och sms, berättar Mikael Nyquist, VD och grundare av EDP Consult. Därmed behöver personalstyrkan under 2017 och framåt, utökas med ett tjugotal nya medarbetare. Idag har företaget över 100 anställda och är det största privatägda i Staffanstorp. 

-Vi har varit i ett ständigt expanderingsläge under många år, men nu är det extra påtagligt. Företaget har verkat i över 30 år i Staffanstorp och planerna är att låta huvudkontoret fortsätta att växa här. Visst har det under resans gång funnits tankar på att förflytta oss till Malmö, men Staffanstorp har under alla år varit en vinnare ur de flesta perspektiv.

EDP Consult utvecklar mjukvara som kommer medborgaren till nytta men som denne nästan aldrig kommer i kontakt med. Mycket kring vardagen i Sverige fungerar så bra att man inte behöver tänka på det, som att vattnet rinner ur kranen, att soporna töms eller att bygglovet processas och godkänns. Men allt säkerställs och administreras i omfattande verksamhetssystem som många kommuner och myndigheter använder för sitt dagliga arbete. Hela 90% av Sveriges kommuner använder produkter från EDP Consult.

 


2014-06-12

Sms-tjänst stärker kommunikationen med invånarna!

pm bild sms

Behöver soptunnan sättas fram på onsdag morgon? Kommer vattnet vara avstängt? Ja, nu är det möjligt för kommunerna att snabbt och väldigt enkelt meddela sina invånare via sms. Tack vare en ny sms-tjänst från EDP Consult kan kommuner förmedla viktig information via verksamhetssystemet EDP Future.

-I dagens samhälle är vi i princip oskiljaktiga från våra mobiltelefoner, därför är det ett mycket effektivt kommunikationssätt för alla kommuner, säger Agneta Håkansson som är produktansvarig på EDP Consult. Brev eller e-post är inte lika funktionellt när man vill att mottagaren ska få informationen direkt. Agneta berättar att man med nya sms-tjänsten även kan styra informationen till många eller bara några få utvalda invånare. Möjligheten finns också att både skicka allmänna meddelanden, såsom "Vattenläcka på Spånvägen. Vattnet avstängt till ca kl 12.00/Bunkeflo kommun" och så kallade schemalagda meddelanden, som går ut med valt tidsintervall, exempelvis "Torsdag 5/4 tömmer vi Era hushållsavfall, vänligen rulla ut det gröna kärlet."

 


2014-06-05

EDP Drifttjänst förändrar IT-situationen för många av Sveriges kommuner!

Produktnyheten EDP Drifttjänst eliminerar bundet kapital i hårdvara och produkten sparar bland annat in kostnader för utbildning av driftspersonal. Man får en fast månadsavgift för driften vilket leder till enkel budgetering och total kontroll på IT-kostnaderna. Bland EDP Consults kunder finns kommuner, statliga verk och bolag. För många av dem är IT-hanteringen omfattande och kostnaderna svåra att uppskatta. EDP Drifttjänst underlättar även vid kommuners eventuella byten av entreprenörer, som i sin tur behöver en begränsad åtkomst till server och verksamhetssystem.

Anders Nilsson som är produktansvarig för EDP Drifttjänst berättar att produkten inkluderar serverdrift, installationer, underhåll, uppgraderingar av licenser, backup, brandväggskonfigurering och övervakning. -Det är en riktigt smart produkt som inte bara sparar stora kostnader utan dessutom gör det mycket enklare för många av våra kunder. I de flesta fall är det enbart en internetförbindelse som krävs för att kunna använda sig av EDP Drifttjänst, säger Anders.


2014-05-22

Ny e-tjänst leder till minskade kostnader för kommuner!

pm bild

Genom en ny e-tjänst från EDP Consult får kommuner mätaravläsnings-information rakt in i sina verksamhetssystem utan mellanhänder.

-Det gynnar inte bara kommunen utan även kommuninvånaren som kan lämna sin mätaravläsning via internet och där följa sin förbrukning, ha koll på fakturor, beställa ägarbytesblanketter och se sammanfattning av sina VA-tjänster, säger Johnny Kristensen, produktansvarig på EDP Consult. Han berättar att resultatet för kommunen blir en drastisk minskning av pappershantering och dessutom sjunker belastningen på kundtjänst, som ofta får ta emot samtal och frågor kring VA-tjänsterna.