Ärende & Tillsyn

EDP ByggReda

Verksamhetssystem för hantering av ärende, bygglov och planhantering!


EDP ByggReda är ett väl utbyggt ärendehanterings- och registersystem som är särskilt anpassat för behoven hos en byggförvaltning. EDP ByggReda har funnits på marknaden i många år och används idag av fler än 120 kommuner. Alla våra kunder deltar i utvecklingen genom att lämna utvecklingsförslag och besluta om nya funktioner i samband med EDP:s årliga användarkonferenser. Till systemet finns ett antal tilläggsprodukter för olika behov.

EDP ByggReda kommer succesivt att ersättas med EDP Vision Bygg som är den nya plattformen för ärende och bygglov, planhantering och tillsyn.

 


 

För mer information

Kontakta försäljningsavdelningen på 046-23 45 50 eller sales@edp.se