Ärende & Tillsyn

EDP MiljöReda

Verksamhetssystem för miljöförvaltning!


EDP MiljöReda är ett väl utbyggt ärendehanterings- och registersystem särskilt anpassat för behoven hos en miljöförvaltning. Systemet har funnits på marknaden i många år och används idag av fler än 150 kommuner. Alla våra kunder deltar i utvecklingen genom att lämna utvecklingsförslag och besluta om nya funktioner i samband med EDP:s årliga användarkonferenser. Till systemet finns ett antal tillköpsprodukter för olika behov och ett stort antal integrationer mot andra system.

EDP MiljöReda kommer succesivt att ersättas med EDP Vision Miljö som är den nya plattformen för ärende och tillsyn.

 


 

För mer information

Kontakta försäljningsavdelningen på 046-23 45 50 eller sales@edp.se