Ärende & Tillsyn

EDP Vision Bygg

Komplett verksamhetssystem med tillsynsregister, ärende- och dokumenthantering!


EDP Vision Bygg är utvecklat för snabb och smidig registrering, debitering och hantering i enlighet med PBL. Innehåller även specifik funktion för bygg och planärenden. Använd färdiga standardrapporter, se nuvarande och kommande arbetsuppgifter direkt på startsidan och dra nytta av "bocka av"-funktionen för dina uppgifter.

För att säkerställa Personuppgiftslagen PUL och de sekretesskrav som föreligger, är säkerheten hög i EDP Vision Bygg. Genom post- och registerbehörighet styrs rätt information till rätt person. En komplett nämnd- och möteshantering är integrerad i systemet. Standardrapporter säkerställer ett enkelt uttag av nödvändiga rapporter. Innehåller en komplett mall- och dokumenthantering, samt möjlighet att skapa ett obegränsat antal egna register.

EDP Vision Bygg är vidarutvecklat från EDP:s tidigare system EDP ByggReda.

 

EDP Vision är en serie program som tillsammans bildar heltäckande it-lösningar inom ärende- och dokumenthantering för alla delar inom offentlig förvaltning, statliga verk och bolag. Programmen byggs på en basmodul som hanterar alla grundfunktioner i systemet. Den kompletteras med ett eller flera program för de verksamheter som ska hanteras. Det är därför enkelt att utöka med fler verksamheter och områden, allt eftersom behoven förändras.

 


Grundfunktioner

 • Diarieföring
 • Dokumenthantering
 • Sekretesshantering
 • Beslut
 • Direktregistrering från inkorg
 • Sökning
 • Ekonomi
 • Adressböcker
 • Integrerad nämnd- och möteshantering
 • Massutskick
 • Gallring och aktrensning
 • Remisser
 • Bevakning
 • Personlig startsida
 • Historik
 • Tidsredovisning

 


 

Huvudfunktioner

 • Planhantering
 • Taxor
 • Tillsynsregister 
  • Ventilation
  • Brandfarlig vara
  • Hissar
  • Skyddsrum
 • Kontrollansvarig
 • Bygglovshantering
 • Avgifter
 • Egna tillsynsregister

 


 

För mer information

Kontakta försäljningsavdelningen på 046-23 45 50 eller sales@edp.se