Ärende & Tillsyn

EDP Vision Miljö

Komplett verksamhetssystem med tillsynsregister, ärende- och dokumenthantering!


EDP Vision Miljö är utvecklat för snabb och smidig registrering av tillsynsobjekt, ärenden och händelser. Använd färdiga standardrapporter, se nuvarande och kommande arbetsuppgifter direkt på startsidan och dra nytta av "bocka av"-funktionen för dina uppgifter.

För att säkerställa Personuppgiftslagen PUL och de sekretesskrav som föreligger, är säkerheten hög i EDP Vision Miljö. Genom post- och registerbehörighet styrs rätt information till rätt person. En komplett nämnd- och möteshantering är integrerad i systemet och standardrapporter säkerställer ett enkelt uttag av nödvändiga rapporter. Innehåller en komplett mall- och dokumenthantering, samt möjligthet att skapa ett obegränsat antal egna register. 

EDP Vision Miljö är vidarutvecklat från EDP:s tidigare system EDP MiljöReda. 

 

EDP Vision är en serie program som tillsammans bildar heltäckande it-lösningar inom ärende- och dokumenthantering för alla delar inom offentlig förvaltning, statliga verk och bolag. Programmen byggs på en basmodul som hanterar alla grundfunktioner i systemet. Den kompletteras med ett eller flera program för de verksamheter som ska hanteras. Det är därför enkelt att utöka med fler verksamheter och områden, allt eftersom behoven förändras.


Grundfunktioner

 • Diarieföring
 • Dokumenthantering
 • Sekretesshantering
 • Beslut
 • Direktregistrering från inkorg
 • Sökning
 • Ekonomi
 • Adressböcker
 • Integrerad nämnd- och möteshantering
 • Massutskick
 • Gallring och aktrensning
 • Remisser
 • Bevakning
 • Personlig startsida
 • Historik
 • Tidsredovisning

 


 

Huvudfunktioner

 • Tillsyn
 • Rapportering SLV, m.fl.
 • Objekt
 • Checklista
 • Bibliotek
 • Tillsynsbesök
 • Provhantering
 • Egna tillsynsregister
 • Serviceföretag

 


 

För mer information

Kontakta försäljningsavdelningen på 046-23 45 50 eller sales@edp.se