Tillägg Ärende & Tillsyn

EDP Checklista Webb

Ett smidigt och enkelt verktyg för papperslösa inspektioner. Genom EDP Checklista Webb hämtas verksamheterna ute i fält och tankas ner till en surfplatta. När inspektionen är klar laddas informationen upp och finns i EDP Vision när kontorsarbetet ska påbörjas.

 

Detta är en tilläggsprodukt för EDP Vision Miljö och EDP MiljöReda.