VA/Avfall & Debitering

EDP Drifttjänst

Minskade driftkostnader för dina system från EDP!


EDP Drifttjänst ger en ekonomisk och trygg driftmiljö för dina produkter från EDP. Tjänsten inkluderar serverdrift, installationer, underhåll, uppgraderingar av licenser, backup, brandväggskonfigurering och övervakning. De stora fördelarna är bland annat att man inte behöver investera i utbildning av driftspersonal eller binda kapital i hårdvara och tillhörande mjukvara. En fast månadsavgift för driften gör det dessutom lätt att budgetera och att ha koll på IT-kostnaderna! 

I de flesta fall räcker det med en enkel internetförbindelse för att kunna använda sig av EDP Drifttjänst. Därför är det en mycket kostnadseffektiv investering även på lång sikt.

Hyr verksamhetssystemet!

När man använder EDP Drifttjänst kan man minska investeringskostnaderna ännu mer genom att hyra verksamhetssystem, istället för att köpa ett.
Huvudfunktioner

• Serverdrift
• Installationer
• Underhåll
• Uppgradering av licenser
• Backup
• Brandväggskonfigurering
• Övervakning

 


 

För mer information

Kontakta försäljningsavdelningen på 046-23 45 50 eller sales@edp.se