VA/Avfall & Debitering

EDP Future Allmändebitering

All kommunal debitering i ett och samma system!


Med EDP Future Allmändebitering utförs all kommunal debitering i ett och samma system. Systemet har all funktionalitet som behövs för inläsning av olika debiteringsunderlag, såsom barn- och äldreomsorg, fritid, musikskola med flera. Här får du snabbt en överblick av kunden, reskontran, enkel inläsning från försystem, statistik med mera. Genom systemet effektiviseras hanteringen och den goda översikten gör att allt debiteringsarbete blir enklare och mer överskådligt då reskontran ligger i ett debiteringssystem.

Öka effektiviteten med Fakturainfarten 

Fakturainfarten är en tilläggsprodukt som underlättar och ökar effektiviteten när det gäller allmändebitering. Här kan du registrera fakturaunderlag direkt vid källan. Inga pappersunderlag till ekonomi för att skapa fakturor. Kontroll av bland annat taxor, konto och fakturagrupper vid registrering elektronisk/manuell kontroll innan den slutliga fakturan skapas. Meddelande om "underkända" underlag till den som registrerat. Fel och brister i underlag rättas av den som registrerat. Översikt över "mina" underlag, obehandlade, underkända och fakturerade.

 

EDP Future är en serie program som tillsammans kan bilda ett heltäckande verksamhetssystem för all debitering framförallt inom kommunal verksamhet men även för viss entreprenörsverksamhet. Programmen byggs på en basmodul som hanterar alla grundfunktioner i systemet. Den kompletteras med ett eller flera program för de verksamheter som ska hanteras. Det är därför enkelt att utöka med fler verksamheter och områden, allt eftersom behoven förändras.
 

Grundfunktioner

 • Kunddialog
 • Anläggning
 • Tjänst
 • Händelse
 • Reskontra
 • Faktura
 • Order
 • Bevakning
 • Historik
 • Dokument
 • Sökresultat
 • Betalningsrutiner
 • Ägarbyte
 • Bokföring
 • Statistik
 • Systemrutiner
 • Behörigheter
 • SQL-frågor

 


 

Huvudfunktioner

 • Inläsning av filer från försystem
 • Inläsning av Excel
 • Koppling till Fakturainfarten med kontrollfunktioner
 • Fri faktura
 • Inställningar per fakturagrupp (styr t.ex. fakturanummer, kravhantering, bokföring)

 


 

För mer information

Kontakta försäljningsavdelningen på 046-23 45 50 eller sales@edp.se