VA/Avfall & Debitering

EDP Future Avfall

Marknadsledande system för hantering av all information och debitering av avfall! 


EDP Future Avfall hanterar all avfallshantering och information kring kundernas avfallstjänster. Från kunddialogen i EDP Future Avfall når du med en enkel knapptryckning alla delar i systemet. I denna funktion som är utvecklad i samarbete med våra kunder (190 st) finns den enkelhet och smidighet som du vill ha när du arbetar med ett väl genomtänkt system.

I samtalet med kunden kan du direkt nå all information kring kunden, anläggningen, tjänster, skapa order, hantera ekonomifrågor, körlistor med mera. Du kan även arbeta utifrån ett geografiskt perspektiv med integrerad karta och ha direkt åtkomlig fastighetsinformation.

I ditt arbete är det även enkelt att direkt arbeta med tömningsfrekvenser, farligt avfall, taxor, fakturering, entreprenörsavräkning, statistik och fordon. I arbetet med flödet från en planerad tjänst, kommunikation till fordon, återrapportering av körorder, avvikelse m.m. är det mycket lämpligt att integrera systemet med EDP Mobile.

Eftersom systemet är utvecklat i samråd med våra kunder, är fokus på funktion och smidighet i det dagliga arbetet. Systemet är vidareutvecklat från vår tidigare miljö EDP EMS. Antalet huvudfunktioner som är standard är många, se nedan. Tilläggsprodukter finns i ett stort antal, de kompletterar och skräddarsyr systemet. Läs mer under Tillägg VA/Avfall & Debitering där de är grupperade enligt sin huvudsakliga funktion.

 

 

EDP Future är en serie program som tillsammans kan bilda ett heltäckande verksamhetssystem för all debitering framförallt inom kommunal verksamhet men även för en viss entreprenörs verksamhet. Programmen byggs på en basmodul som hanterar alla grundfunktioner i systemet. Den kompletteras med ett eller flera program för de verksamheter som ska hanteras. Det är därför enkelt att utöka med fler verksamheter och områden, allt eftersom behoven förändras.
Grundfunktioner

 • Kunddialog
 • Anläggning
 • Tjänst
 • Händelse
 • Reskontra
 • Faktura
 • Order
 • Bevakning
 • Historik
 • Dokument
 • Sökresultat
 • Betalningsrutiner

 


 

Huvudfunktioner

 • Körlista
 • Orderhantering
 • Planering
 • Entreprenörsavräkning
 • Slamhantering
 • Containerhantering
 • Avtalshantering
 • Fordonshantering
 • Behållare
 • Avvikelser
 • Reklamationer
 • Farligt avfall
 • Direktintegration mot EDP Mobile
 • Gemensamma behållare och slambrunnar

 


 

För mer information

Kontakta försäljningsavdelningen på 046-23 45 50 eller sales@edp.se