VA/Avfall & Debitering

EDP Future Fjärrvärme

Smidig hantering av fjärrvärme!


EDP Future Fjärrvärme innehåller ett avancerat marknadsstöd. Lättarbetat under hela processen från prospekt till färdig anläggning med all funktionalitet för kund, tjänst, mätare, förbrukning, omräkning, statistik och fakturering. Det finns omfattande register för mätare med teknikuppgifter, avläsningar samt hantering av värden och stöd för arbetet vid mätarbyten m.m.

Produkten bygger på vårt välkända debiteringssystem EDP Future för bland annat Vatten och Avfall, som används av drygt 190 kommuner. I och med detta så ingår smidiga basfunktioner som till exempel tjänstehantering och reskontra.

Genom systemet effektiviseras hanteringen och det finns möjligheter till koppling med karta och fastighetsregister, vilket gör att arbete blir enklare och ännu mer överskådligt.

 

 

EDP Future är en serie program som tillsammans kan bilda ett heltäckande verksamhetssystem för all debitering framförallt inom kommunal verksamhet men även för en viss entreprenörs verksamhet. Programmen byggs på en basmodul som hanterar alla grundfunktioner i systemet. Den kompletteras med ett eller flera program för de verksamheter som ska hanteras. Det är därför enkelt att utöka med fler verksamheter och områden, allt eftersom behoven förändras.


Grundfunktioner

 • Kunddialog
 • Anläggning
 • Tjänst
 • Händelse
 • Reskontra
 • Faktura
 • Order
 • Bevakning
 • Historik
 • Dokument
 • Sökresultat
 • Betalningsrutiner
 • Ägarbyte
 • Bokföring
 • Statistik
 • Systemrutiner
 • Behörigheter
 • SQL-frågor

 


 

Huvudfunktioner

 • Marknadsstöd
 • Mätarhantering
 • Fakturering
 • Graddagsregister och förbrukningsmönster
 • Omräkning av abonnerad effekt
 • Installationshantering och bevakning
 • Statistik

 


 

För mer information

Kontakta försäljningsavdelningen på 046-23 45 50 eller sales@edp.se