VA/Avfall & Debitering

EDP Future VA

Marknadsledande system för hantering av all information och debitering av VA-tjänster!


EDP Future VA innehåller all information från kundens vattenmätare till statistik. Via kunddialogen nås denna information enkelt, om det så gäller kundens faktura, mätaravläsning, ändra taxa, inläsning av betalfiler, flyttning eller mätarbytesorder. Allt detta kan enkelt genomföras med utgångspunkt i kunddialogen. Det går även att arbeta utifrån ett geografiskt perspektiv med integrerad karta som ger direkt åtkomlig fastighetsinformation.

Eftersom systemet är utvecklat i samråd med våra kunder ligger fokus på funktion och smidighet i det dagliga arbetet. Systemet är vidareutvecklat från EDP:s tidigare miljö EDP WinVas.

Antalet huvudfunktioner som är standard är många (se nedan). Det finns ett stort antal tilläggsprodukter som kompletterar och skräddarsyr systemet. Läs mer på Tillägg VA/Avfall och Debitering, där är de grupperade enligt sin huvudsakliga funktion.

 


EDP Future är en serie program som tillsammans kan bilda ett heltäckande verksamhetssystem för all debitering framförallt inom kommunal verksamhet men även för viss entreprenörsverksamhet. Programmen byggs på en basmodul som hanterar alla grundfunktioner i systemet. Den kompletteras med ett eller flera program för de verksamheter som ska hanteras. Det är därför enkelt att utöka med fler verksamheter och områden, allt eftersom behoven förändras.
Grundfunktioner

 • Kunddialog
 • Anläggning
 • Tjänst
 • Händelse
 • Reskontra
 • Faktura
 • Order
 • Bevakning
 • Historik
 • Dokument
 • Sökresultat
 • Betalningsrutiner
 • Ägarbyte
 • Bokföring
 • Statistik
 • Systemrutiner
 • Behörigheter
 • SQL-frågor

 


 

Huvudfunktioner

 • Mätarregister
 • Mätarbyte
 • Avläsning
 • Vattenorder
 • Anläggningshistorik
 • VA-tjänster med avläsningsstatistik
 • Restitution
 • Förbrukningsstatistik
 • Statistik, VASS

 


 

För mer information

Kontakta försäljningsavdelningen på 046-23 45 50 eller sales@edp.se