Tillägg VA/Avfall & Debitering

Avfall

EDP Future kan kompletteras med en mängd tilläggsprodukter. Nedan finns de som är specifika för EDP Future Avfall.

Koppling EDP Mobile - Integration mellan EDP Future och EDP Mobile.

Låsning Entreprenör - Effektiviserar rutiner tillsammans med din entreprenör.

Låsning Ärende - Ger entreprenören möjlighet att själv registrera ärenden.

Händelsefil - Inläsning av händelsefiler över utförda uppdrag.

ÅVC-koppling - Smidig hantering av information mellan ÅVC-system och EDP Future.

EDP Pocket - Handdatorlösning för tömning, uppmärkning och avvikelse.

 


För mer information

Vill du veta mer eller har du önskemål gällande tilläggsprodukter? 
Kontakta försäljningsavdelningen på 046-23 45 50 eller sales@edp.se