Tillägg VA/Avfall & Debitering

VA

EDP Future kan kompletteras med en mängd tilläggsprodukter. Nedan finns de som är specifika för EDP Future VA.

Installationsmodul - Registrera och fakturera nyinstallationer av VA-abonnemang.

Mätaravläsning - Effektiviserar rutiner för mätaravläsning med inläsning av värden via fil.

Mätarprovsinläsning via fil - Filinläsning från mätarprovningsverkstaden direkt till EDP Future.

Mätarbyte Surf - VA-personal får direktkontakt med EDP Future och kan administrera mätarbyten på plats.

Koppling VA-banken - Integrering till VA-banken för ledningsärenden och kartinformation.

Fjärravläsning - Inläsning av fil för fjärravlästa mätarvärden.

Fördelningsmönster - Fördela VA-förbrukningen över året.

 


För mer information

Vill du veta mer eller har du önskemål gällande tilläggsprodukter? 
Kontakta försäljningsavdelningen på 046-23 45 50 eller sales@edp.se