Tjänster & Utbildningar

BildTjänster

Många funderar idag över vilken strategi man ska ha när det gäller att uppgradera och bygga ut sina IT-system för att på bästa sätt kunna tillhandahålla rätt information. I takt med att kraven ökar ställs IT-strukturen, själva blodomloppet i organisationen, inför nya utmaningar.

För att lyckas leverera korrekt information till alla dina kunder måste den dagliga informationen vara enkel och säker att hantera. Det handlar om att skapa bättre struktur, ökad säkerhet och högre grad av kvalitet i informationsflödet.

 

EDP erbjuder sedan 30 år de tjänster inom verksamhetsutveckling, systemintegration och utbildning som behövs. Vi implementerar vår kunskap från alla våra installationer, som i dagsläget är över 1500. Vi tillhandahåller den expertis som behövs för att varje unik kund ska få ut maximalt av sin IT-investering från projektmötet till driftstart. 

När systemen är i drift svarar vi även för konsultation och kompletterande utbildning. Behövs specialfunktioner så utvecklar vi dem på uppdrag av dig som kund. Utbildningen i systemen sker hos dig eller i våra utbildningslokaler. Ett kontinuerligt arbete med personalutbildning säkerställer ett högt och kvalitativt nyttjande av systemen.