Utveckling

Med en gemensam målsättning att skapa en attraktiv och effektiv IT-miljö arbetar vi i nära dialog med våra kunder. Denna dialog styr framtagning och utformning av våra system, både vad gäller innehåll och funktionalitet.

Anpassad utveckling
Ibland behöver en av våra kunder en egen anpassning, då kan EDP normalt sett ta hand om den i vårt arbetssätt med utvecklingstimmar. När detta inte är tillräckligt skapar vi ett projekt ihop med dig för att lösa ditt problem. Exempel är specialframtagning av rapporter, script och nyutveckling av en önskad funktion.

EDP har en unik kompetens i hur man med hjälp av utveckling kan förbättra ditt system inom ramen för verksamhetssystemet. Vår 35-åriga verksamhetskunskap säkerställer att våra produkter är väl anpassade för din verksamhet. Produkterna möjliggör en effektiv hantering av allt som systemet måste samverka med och bildar då en värdeskapande helhet.

För mer information och/eller diskussion, ring 046-23 45 50 eller mejla sales@edp.se