Kurser för EDP Future

Grundutbildning, 1 dag

BildTjänster

• Kund
• Ägarbyte
• Specialadress
• VA
• Renhållning
• Taxor & Priser
• Fakturering
• Fri faktura
• Reskontra
• Bokföring
• Betalning
 
Se kommande utbildningsdatum, boka plats eller registrera dig på väntlista genom klicka här!
Bekräftelse på bokning/intresseanmälan skickas via e-post. Kursbekräftelse med tider, vägbeskrivning och övrig information mejlas till kursdeltagarna cirka två veckor före kursstart. Kursstart samt ort regleras efter inkommande intresseanmälningar! För mer information, kontakta oss på 046-23 45 50 eller utbildning@edp.se

 

Systemförvaltarutbildning, 1 dag för systemansvarig

• Startsida
• Arkiv
• System
• Lathundar/Inställningar
• Styrparametrar
• Behörigheter
• Tabellkontroll
• FFIX
• Jobblista och Filhämtning
 
Se kommande utbildningsdatum, boka plats eller registrera dig på väntlista genom klicka här!
Bekräftelse på bokning/intresseanmälan skickas via e-post. Kursbekräftelse med tider, vägbeskrivning och övrig information mejlas till kursdeltagarna cirka två veckor före kursstart. Kursstart samt ort regleras efter inkommande intresseanmälningar. För mer information, kontakta oss på 046-23 45 50 eller utbildning@edp.se

 

Layoututbildning för EDP Future, 1 dag

• Layoutdesign grund
• Funktioner för att räkna & summera rapporter
• Grupperingar i rapporter
• Brevtext
• Fakturauppbyggnad
• Olika sätt att modifiera fakturans utseende
• Rubriktexter
• Fakturatexter
• Avancerade funktioner för att sammanfoga datafält.
 
Se kommande utbildningsdatum, boka plats eller registrera dig på väntlista genom klicka här!
Bekräftelse på bokning/intresseanmälan skickas via e-post. Kursbekräftelse med tider, vägbeskrivning och övrig information mejlas till kursdeltagarna cirka två veckor före kursstart. Kursstart samt ort regleras efter inkommande intresseanmälningar. För mer information, kontakta oss på 046-23 45 50 eller utbildning@edp.se

 

Ekonomi och Bokföring För EDP Future, 1 dag

• Bokföringens grunder
• Hantering av reskontran/betalningar
• Koppling mellan reskontra och bokföring
• Rättning av felaktigheter
• Avstämningar av kundfordringar och avräkningskonto
• Att hantera avancerade felaktiga/besvärliga transaktioner.
 
Se kommande utbildningsdatum, boka plats eller registrera dig på väntlista genom klicka här!
Bekräftelse på bokning/intresseanmälan skickas via e-post. Kursbekräftelse med tider, vägbeskrivning och övrig information mejlas till kursdeltagarna cirka två veckor före kursstart. Kursstart samt ort regleras efter inkommande intresseanmälningar. För mer information, kontakta oss på 046-23 45 50 eller utbildning@edp.se