Kurser för EDP Vision

Grundutbildning, 1 dag

BildTjänster

• Ärendehantering, Ärende och Händelser
• Programmets uppbyggnad
• Söka och Filtrera
• Skapa och hantera dokument
• Lagra och koppla dokument och filer
• Dokumentmallar och e-postmallar
• Fält och knappar
• Rapporter och statistik
• Startsidan och uppgifter
• Kontakter, hanteringen av Enstaka och delade kontakter
• Tidredovisning
• Remisshantering
• Kort genomgång av Miljö- eller Byggfunktionalitet
• Kort genomgång av Möteshantering, Organ- och Personregister
• Övergripande kring generella kopplingar, så som GIS- och FIR-kopplingar, m.m.

För mer information och anmälan, kontakta Charlotte Damgaard på 046-23 45 50 eller sales@edpconsult.se

 

Systemförvaltarutbildning, 1 dag 

• Systemregister
• Styrparametrar
• Småregister
• Användare och behörighet
• Koppla in en testdatabas
• Registervård
• Uppdateringar
• Skapa dokument- och e-postmallar, m.m.
• Användarsupport
• Licensfilen


För mer information och anmälan, kontakta Charlotte Damgaard på 046-23 45 50 eller sales@edpconsult.se

 

Layoututbildning, 1 dag

• Genomgång av relationen/skillnaden mellan rapport och layout
• Importera och läsa ut layouter
• Justera, utforma och designa layouterna, exempelvis lägga till och dra bort fält i en
fördefinierad layout
• Redigera layout med fonter och stilar 
• Grundläggande beräkning (Exempelvis: Göra en rapport för objekt, lägg till årsavgift som
ett fält och göra en summering i slutet på layouten.)

För mer information och anmälan, kontakta Charlotte Damgaard på 046-23 45 50 eller sales@edpconsult.se

 

Mark & Miljö, 1 dag 

 • Område, Huvud- Delområde
 • Undersökningar
 • Föroreningar
 • Saneringsprojekt
 • Verksamheter
 • Kontakter
 • Ansvar
 • Cisterner
 • Lokalisering
 • Geologi
 • Klassningar
 • MifoObjekt
 • Exteran ID
 • Händelser
 • Extrainfo
 • Fastigheter
 • Handläggare
 • Kartkoppling


För mer information och anmälan, kontakta Charlotte Damgaard på 046-23 45 50 eller sales@edpconsult.se