Kurser för EDP Vision

Grundutbildning, 1 dag 

BildTjänsterEn kurs för dig som precis har börjat eller ska börja arbeta i EDP Vision! Här lär du dig grunderna i EDP Visions uppbyggnad, hur registren fungerar och hur du kan arbeta effektivt. Kursen innefattar delar och moment som:

• Ärendehantering, Ärende och Händelser
• Programmets uppbyggnad
• Söka och Filtrera
• Skapa och hantera dokument
• Lagra och koppla dokument och filer
• Dokumentmallar och e-postmallar
• Fält och knappar
• Rapporter och statistik
• Startsidan och uppgifter
• Kontakter, hanteringen av Enstaka och delade kontakter
• Tidredovisning
• Remisshantering
• Kort genomgång av Miljö- eller Byggfunktionalitet
• Kort genomgång av Möteshantering, Organ- och Personregister
• Övergripande kring generella kopplingar, så som GIS- och FIR-kopplingar, m.m.

Se kommande utbildningsdatum, boka plats eller registrera dig på väntlista genom klicka här!
Bekräftelse på bokning/intresseanmälan skickas via e-post. Kursbekräftelse med tider, vägbeskrivning och övrig information mejlas till kursdeltagarna cirka två veckor före kursstart. Kursstart samt ort regleras efter inkommande intresseanmälningar! För mer information, kontakta oss på 046-23 45 50 eller utbildning@edp.se

 

Systemförvaltarutbildning, 1 dag

Kursen riktar sig till dig som ska hantera användarrättigheter och anpassa systemet efter arbetsprocesserna! Kursen innefattar delar och moment som:

• Systemregister
• Styrparametrar
• Småregister
• Användare och behörighet
• Koppla in en testdatabas
• Registervård
• Uppdateringar
• Skapa dokument- och e-postmallar, m.m.
• Användarsupport
• Licensfilen


Se kommande utbildningsdatum, boka plats eller registrera dig på väntlista genom klicka här!
Bekräftelse på bokning/intresseanmälan skickas via e-post. Kursbekräftelse med tider, vägbeskrivning och övrig information mejlas till kursdeltagarna cirka två veckor före kursstart. Kursstart samt ort regleras efter inkommande intresseanmälningar! För mer information, kontakta oss på 046-23 45 50 eller utbildning@edp.se

 

 

Layoututbildning, 1 dag 

 En kurs för dig som behöver skapa egna rapporter! Kursen innefattar delar och moment som:

• Genomgång av relationen/skillnaden mellan rapport och layout
• Importera och läsa ut layouter
• Justera, utforma och designa layouterna, exempelvis lägga till och dra bort fält i en
fördefinierad layout
• Redigera layout med fonter och stilar 
• Grundläggande beräkning (Exempelvis: Göra en rapport för objekt, lägg till årsavgift som
ett fält och göra en summering i slutet på layouten.)

För mer information och anmälan, kontakta oss på 046-23 45 50 eller utbildning@edp.se

 

Förorenad mark i EDP Vision Miljö, 1 dag 

Kursen vänder sig till dig som är miljöinspektör och som ska börja registrera och rapportera förorenad mark i EDP Vision Miljö. Kursen innefattar moment och delar såsom:

• Registrering, rapportering och hantering av förorenade områden med tillhörande aktuella och historiska data
  - Undersökningar och ansvarsutredningar
  - Delområden
  - Föroreningar
  - Cisterner
  - Verksamheter
  - Geologi
  - Klassningar
  - MifoObjekt

• Registrering, planering och hantering av saneringsprojekt
• Kopplingar av områden till kartsystem och ärenden
• Sökning och rapportering


För mer information och anmälan, kontakta oss på 046-23 45 50 eller utbildning@edp.se

 

 

Byggutbildning, 1 dag 

Utbildningen riktar sig till dig som handlägger bygglov och OVK-ärenden och som redan arbetar i EDP Vision, men som vill fräscha upp kunskaperna. Kursen passar även för dig som idag arbetar i EDP ByggReda men är på väg över till EDP Vision Bygg.

Utbildningen inriktas på hur EDP Vision Bygg används för att stödja byggavdelningens arbete. Lär dig mer om registrering och debitering av byggärenden och registrering av tillsyn. Utbildningen innefattar även hur funktionen för remisshanteringen och massbrev kan användas på ett så effektivt sätt som möjligt. 


För mer information och anmälan, 
kontakta  oss på 046-23 45 50 eller utbildning@edp.se

 

 

Miljöutbildning, 1 dag 

Utbildningen riktar sig till för dig som är miljö- och livsmedelsinspektör, som redan arbetar i EDP Vision Miljö, men som vill fräscha upp kunskaperna. Kursen passar även för dig som idag arbetar i EDP MiljöReda men är på väg över till EDP Vision Miljö.

Här lär du dig mer om EDP Vision Miljö, fokus läggs på de delar som berör EDP Visions register för tillsynsobjekt inom Miljö- och livsmedelsområdet (dock ej MarkMiljö). 


För mer information och anmälan, 
kontakta  oss på 046-23 45 50 eller utbildning@edp.se